Netherlands Chapter

AM NL Webinar Series 1 - June-July 2020

Introducing the first set of webinars hosted by the IAM NL chapter. 4 diverse webinars available from the IAM NL Chapter.

  

Frank gaat een presentatie geven over prestatiesturing in de Procesindustrie. Asset Management in de procesindustrie kenmerkt zich door gestructureerde werkprocessen Prestatiesturing speelt hierbij een belangrijk rol. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat er flinke veranderingen en innovaties nodig zijn, bestaande structuren moeten helpen of aangepast worden om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen. In deze presentatie zullen zowel de werkprocessen als de organisatorische kant van prestatiesturing worden besproken

Kees geeft een presentatie over prestatiesturing binnen één organisatie waar voor meerdere overheden taken worden uitgevoerd. Assetmanagement is daarin het leidende principe met uniforme processen en duidelijke rolscheidingen. Vanuit het uniforme proces wordt de asset eigenaar meegenomen in de maatschappelijke ontwikkelingen en worden keuzes voorgelegd. Deze presentatie legt de verbinding tussen de noodzakelijke uniformering en duidelijke rolscheiding om te komen tot prestatiesturing.

In 2019 won Ron Wever met zijn team de eerste IAM NL Awards - Beste Assetmanagement Team. Prestatiesturing in bagage. Hoe kom je in een keten tot prestatie normen die gedragen worden door de interne medewerker in zijn resultaat afspraken en maak je deze transformeerbaar in de contracten bij je service aanbieder. Dat is de uitdaging die we binnen onze organisatie hebben weten te beantwoorden en hebben hiermee de prestaties van het bagage systeem tot de huidige niveaus gebracht. Samen groeien en samen ontwikkelen en doelstelling op elkaar afstemmen. Makkelijk? Echt niet.

Johan en Thomas gaan een prestatie met de titel “Asset management & Prestatiesturing over de grenzen van de bedrijfssilo's heen”.
Er zijn veel bedrijven en organisaties die fysieke assets hebben of gebruiken dan wel onderhouden. Het grote doel is waarde leveren met behulp van assets voor de wensen van stakeholders, en
het optimaliseren van de Return on Assets (ROA). Dat kan in financiële termen wordt uitgedrukt maar ook in kwalitatieve termen.
De uitdaging is een integraal overzicht en inzicht te krijgen zodat er een gedragen visie komt voor de besluitvorming over assets. Johan en Thomas gaan presenteren welke rol het PAM platform hierin kan vervullen.


Together, as an asset management community, we are making the world a better place. Become a member today!